Back to Ichigo-Sora's Profile Ichigo-Sora's Profile

7 minutes ago
Friends since Aug 22, 2008 3:21 PM
13 minutes ago
1 hour ago

4 hours ago
6 hours ago
6 hours ago

Yesterday, 11:06 PM
Yesterday, 9:24 PM
Yesterday, 7:03 PM
Friends since Jan 12, 2010 9:53 PM

Yesterday, 6:27 PM
Yesterday, 12:22 PM
Yesterday, 3:52 AM

Yesterday, 1:21 AM
Friends since Mar 11, 2017 10:44 AM
Jun 18, 12:05 PM
Jun 18, 9:15 AM
Friends since Jan 21, 2018 4:22 PM

Jun 17, 8:34 PM
Jun 17, 12:26 PM
Jun 17, 7:07 AM

Jun 14, 9:16 PM
Jun 14, 2:23 AM
Jun 13, 8:06 AM
Friends since Sep 15, 2008 5:15 PM

Jun 12, 5:26 AM
Friends since Nov 4, 2017 1:03 PM
Jun 7, 9:23 AM
Friends since Jul 1, 2009 1:43 PM
Jun 6, 11:27 PM
Friends since Sep 15, 2008 5:15 PM

Jun 5, 10:08 PM
May 31, 9:42 PM
May 30, 9:32 AM
Friends since Aug 26, 2017 2:47 PM

May 26, 1:03 PM
May 23, 3:19 PM
May 23, 1:14 PM

May 21, 1:19 PM
May 19, 7:35 AM
May 16, 9:58 AM

May 15, 3:42 AM
Friends since Jul 15, 2008 6:12 PM
May 15, 3:27 AM
May 11, 8:01 PM
Friends since Jul 21, 2009 3:57 PM

Apr 17, 1:19 PM
Apr 8, 11:55 PM
Friends since Aug 21, 2008 10:38 AM
Apr 7, 8:28 AM
Friends since Aug 10, 2009 11:09 PM

Apr 2, 11:33 AM
Mar 30, 11:40 AM
Mar 29, 7:37 PM
Friends since Aug 24, 2008 5:21 PM

Mar 4, 9:38 AM
Friends since Dec 23, 2016 12:11 PM
Mar 2, 4:51 PM
Friends since Aug 23, 2008 5:33 PM
Jan 15, 11:38 PM

Jan 14, 4:03 PM
Dec 16, 2018 3:34 PM
Friends since Aug 26, 2017 2:47 PM
Dec 8, 2018 2:43 PM
Friends since Feb 17, 2016 10:04 PM

Dec 2, 2018 1:29 PM
Oct 21, 2018 8:03 AM
Oct 6, 2018 10:32 PM
Friends since Jul 23, 2017 5:14 PM

Oct 5, 2018 11:46 AM
Friends since Aug 7, 2008 10:27 AM
Sep 28, 2018 10:53 PM
Friends since Jul 15, 2008 6:11 PM
Jun 28, 2018 7:31 PM

Jun 24, 2018 9:25 AM
Jun 5, 2018 2:45 AM
Friends since Apr 17, 2016 2:48 PM
May 23, 2018 10:10 PM

uis
May 13, 2018 12:30 AM
Jan 24, 2018 6:48 AM
Dec 6, 2017 6:25 PM
Friends since Jul 16, 2011 5:15 AM

Nov 11, 2017 8:47 AM
Nov 7, 2017 12:36 PM
Friends since Nov 4, 2017 1:03 PM
Oct 27, 2017 2:11 AM

Oct 8, 2017 9:12 PM
Friends since Sep 6, 2008 7:10 PM
Jun 22, 2017 8:34 PM
May 17, 2017 10:38 PM

Oct 27, 2016 10:07 AM
Friends since Sep 10, 2016 6:01 PM
Sep 26, 2016 3:51 AM
Jul 12, 2016 4:08 PM
Friends since Aug 24, 2008 9:41 PM

May 16, 2016 9:18 AM
Jan 25, 2016 1:26 PM
Aug 9, 2015 3:14 AM

Jun 20, 2015 3:38 AM
May 6, 2015 11:04 PM
Jan 17, 2015 2:10 PM
Friends since Jun 29, 2008 2:46 PM

Jan 11, 2015 2:57 PM
Dec 30, 2014 8:58 AM
Oct 20, 2014 9:11 AM

Jun 9, 2014 10:09 PM
Jul 10, 2013 11:06 AM
Mar 25, 2013 2:01 AM

Mar 13, 2013 7:46 AM
Dec 21, 2012 9:51 AM
Friends since Nov 14, 2008 3:39 PM
Jun 18, 2012 9:05 AM

May 24, 2012 10:28 PM
May 9, 2012 9:19 PM
mfh
Apr 4, 2012 2:15 PM

Mar 9, 2012 12:59 PM
Jul 8, 2011 3:34 PM
Apr 19, 2011 1:12 AM
Friends since Aug 21, 2008 10:42 AM

Mar 6, 2011 6:23 AM
Jan 22, 2011 10:14 AM
Jan 9, 2011 1:23 AM

Nov 21, 2010 9:57 AM
Sep 8, 2010 4:35 AM
Aug 23, 2010 8:25 AM

Jun 2, 2010 7:05 AM
Dec 19, 2009 1:43 AM