Interest Stacks

Mitsuko Horie - Ayumi 2

Anime
byooReiko
Sep 22 2023, 6:10 PM | Updated Apr 11, 3:31 AM
Anime featured in the Mitsuko Horie - Ayumi 2 CD release


Ayumi 1 - https://myanimelist.net/stacks/35634
Ayumi 2 - https://myanimelist.net/stacks/35636
Ayumi 3 - https://myanimelist.net/stacks/35637
Ayumi 4 - https://myanimelist.net/stacks/35639
Ayumi 5 - https://myanimelist.net/stacks/35641
Ayumi 6 - https://myanimelist.net/stacks/35642
Ayumi 7 - https://myanimelist.net/stacks/35643
Ayumi 8 - https://myanimelist.net/stacks/35644
Other - https://myanimelist.net/stacks/35647
Yama Nezumi Rocky Chuck
TV, 1973
6.15
1,971
Jim Button
TV, 1974
6.17
598
Tentoumushi no Uta
TV, 1974
6.21
1,278
Urikupen Kyuujo-tai
TV, 1974
N/A
576
Getter Robo
TV, 1974
6.70
8,671
Great Mazinger
TV, 1974
7.04
6,517
La Seine no Hoshi
TV, 1975
6.55
2,994
Andes Shounen Pepero no Bouken
TV, 1975
6.61
1,531
Wanpaku Oomukashi Kum Kum
TV, 1975
6.06
987
Huckleberry no Bouken
TV, 1976
6.19
2,420
Koutetsu Jeeg
TV, 1975
7.01
3,942
Huckleberry no Bouken (Movie)
Movie, 1991
5.93
505
UFO Robo Grendizer
TV, 1975
7.55
12,580
Yuusha Raideen
TV, 1975
6.38
3,417
Getter Robo G
TV, 1975
6.50
3,671

More Like This

40 Entries · 10 Restacks by IdeDial
45 Entries · 32 Restacks by Ssnowyy
29 Entries · 7 Restacks by Coolzweg2
22 Entries · 15 Restacks by AcidTyphoon
23 Entries · 17 Restacks by Coolzweg2
More

Challenge Interest Stacks

More

MyAnimeList Interest Stacks

47 Entries · 287 Restacks by MyAnimeList
48 Entries · 222 Restacks by MyAnimeList
54 Entries · 139 Restacks by MyAnimeList
184 Entries · 149 Restacks by MyAnimeList
75 Entries · 10098 Restacks by MyAnimeList
12 Entries · 140 Restacks by MyAnimeList