Report gambitmay's Profile

Statistics

Anime Stats
Days: 57.1
Mean Score: 5.47
  • Total Entries365
  • Rewatched10
  • Episodes3,486
Anime History Last Anime Updates
Tokyo Revengers
Tokyo Revengers
Apr 18, 5:16 AM
Watching 2/? · Scored -
Odd Taxi
Odd Taxi
Apr 5, 1:42 PM
Watching 1/13 · Scored -
Wonder Egg Priority
Wonder Egg Priority
Apr 5, 1:05 PM
Completed 12/12 · Scored 4
Manga Stats
Days: 23.4
Mean Score: 5.90
  • Total Entries212
  • Reread3
  • Chapters4,117
  • Volumes458
Manga History Last Manga Updates
Neo Kiseijuu
Neo Kiseijuu
Yesterday, 6:34 AM
Reading 3/12 · Scored -
Neo Kiseijuu f
Neo Kiseijuu f
Yesterday, 6:34 AM
Reading 2/15 · Scored -
Kiseijuu
Kiseijuu
Yesterday, 6:33 AM
Completed 64/64 · Scored 7

Favorites

All Comments (4) Comments

Would you like to post a comment? Please login or sign up first!
deceitbythisheat Jun 26, 2020 2:15 PM
מייי אתה בכלל שתרים את הקול שלך עלייייי יא ילד מפגר מייייי??? שאני לא יבוא לחוף שאתה גר בו עם אופניים יא בן זונה, אתה תקשיב לי טו- שבבבבב בשקט יא מזדיין בתחת, אתה תהיה בשקט יא בן זונה, מי אתה בכלל יא בן של זונה יא חבר של דונאלד דאק יא מזדיין, תנגב תחלב שיש לך על הפנים יא מזדיין בואנה תראה איך אתה מדבר יא מפגר אני יכול להיות אבא שלך דודה שלך והכוס של אחותך יא מזדיין בתחת שאני לא ישבור לך את הצורה יא מזדיין תראה איך אתה נראה, מהזה כל החצ'קונים האלה יערמת מצה של פסח, בואנה יא ביצה תראה איך אתה נראה כמו קובה לשבת יא מזדיין, יא מניאק יאללה תנגב את החלב מהפה. חברים, גיברותי ורבותי, סטארטר הירידות החדש. יא בן של זונה, וואלק אתה תהיה בשקט לפני שאני ישבור לך תצורה, מי אתה בכלל?! מה אתה חושב?!?!! תשתוק רגע יאהבל מי אתה חושב שאתה?! הגיבור בים שבא עם המקל של הפירולו, ומרים את המדוזה?! אתה מכיר אותם?? תראה איך אתה נראה, אבא שלך זה עובי מלך הסלן עם דוביגל יבן זונההה תראה איך אתה נראה יאפס, אתה בטח- שב בשקט שאני מדבר!!!!! אתה בטח נראה בן זונה, אתה הילד המפגר הזה שבים, אתה הילד הזה שבא בים עם המקל של הפירולו ומרים את המדוזה, אא אני גיבור הים, לךךך תשן על ספסלים אמאשלך מקרצפת רצפות, אתה לא מפחיד כאן אף אחדדד. מיייי אתה בכלל, מי אתה בכלל?! מי אתה תגיד, מה יראש ביצה, יהומו מה? מהה??אתה לא מסוגל מהההה?!???! כוסעכטק ערס על הבוקר, צריך לצעוק פה על ילד שקטן ממני ב25 שנים אני יודע כמה?? כוסעכטק ערס עם הילדים המעצבנים האלה, גם כן הוא, אתה יודע מי זה, זה הילד הזה שבא חושב הוא מלך.כוס של האמאשלך יראש ונטילטור אל תצא עלי בחיים למה אני יזיין אותך. בואאאא תזיין את הכוס הדודה, אני יפתח את המנעול שרק תוכל להכנס, יא 20 סנטים אתה נכנס עם היד, רגל, כל הגוף היא בכלל לא מרגישה אותך יא ילד מפגר, מי אתה בכלל יא מנסטרי, כוס של הדודה שלך יא סתום יראש צבע עפרון יבן זונה יא ראש מגנזיום כוס של האמאשך . אתה יודע מה מתאים לך? פוסטר "שלום כיתה א", מי אתה תראה איך אתה מקלל יבן זונה, אני מתחיל עם לירון ואיתך ועם הכוס של אחותך, בוא כולכם עליי בוא, מי אתה בכלל יהומו מפגר יש לך קלפים של פוקימון יא מזדיין בתחת , אתה תהייה בשקט שאני מדבר, אתה תהיה בשקטטטט אתה אל תצעקקק, אתה תהיה בשקט פה תקשיב לי טוב, תקשיב לי טוב יבן זונה אתה והחבר שלך, אתה יודע מה אני עושה לכם?? שב בשקט רגע יא ילד מפגר תקשיבבב, אמא שלך זונה אמא שלך זונה תקשיב טוב, אדון מיינסטרים היקר, השעה 12 ורבע בבוקר, הדבר שאני מציע לך לעשות, אני יתן לך אחי מצלמה, לך תעשה דשא בסקופ, אני יתן לך סיליקון לך תתקן חלונות באייסי, אתה רוצה אני יסדר לך עבודה של 96 תתדלק את הטיל, מי ילך יבן זונה אבא שלך רצח את רבין ילא מתבייש, אבא שלך הורס קופסאות בפורט ימזדיין, מה קשור דוחות מה קשור יילד קטן, יא ילד מפגר אני יכול להיות אבא שלך ואח שלך והאמא שלך, מה אתה יכול להגיד מה?? מה אתה יכול להגיד, חסר חיים?? מה??, אני לא מבין, מה אתה?? בואנה יבן זונה אתה תקשיב עכשיו לפני שאני עולה על הבמה נותן לך בראש שובר את הביצה אתה תשב בשקט, גיבור בים רץ עם מקל פירולו ומדוזה, אתה אסור לך להכנס למים העמוקים על מה אתה מדבר ישך תחתון משולש אמא שך אתיופית יבן זונה אמא שך בגבס אבל אתה יודע מה אמא שלי לא?? אמא שלי לא זונה. יראש זהה, יגבר כזהה, ימניאקק, אמאשך כזאתתת, ואמאשך כזאתת, אללה ימזדיין בתחת כל כך טוב, למה אין מייי אתה בכלל שתרים את הקול שלך עלייייי יא ילד מפגר מייייי??? שאני לא יבוא לחוף שאתה גר בו עם אופניים יא בן זונה, אתה תקשיב לי טו- שבבבבב בשקט יא מזדיין בתחת, אתה תהיה בשקט יא בן זונה, מי אתה בכלל יא בן של זונה יא חבר של דונאלד דאק יא מזדיין, תנגב תחלב שיש לך על הפנים יא מזדיין בואנה תראה איך אתה מדבר יא מפגר אני יכול להיות אבא שלך דודה שלך והכוס של אחותך יא מזדיין בתחת שאני לא ישבור לך את הצורה יא מזדיין תראה איך אתה נראה, מהזה כל החצ'קונים האלה יערמת מצה של פסח, בואנה יא ביצה תראה איך אתה נראה כמו קובה לשבת יא מזדיין, יא מניאק יאללה תנגב את החלב מהפה. חברים, גיברותי ורבותי, סטארטר הירידות החדש. יא בן של זונה, וואלק אתה תהיה בשקט לפני שאני ישבור לך תצורה, מי אתה בכלל?! מה אתה חושב?!?!! תשתוק רגע יאהבל מי אתה חושב שאתה?! הגיבור בים שבא עם המקל של הפירולו, ומרים את המדוזה?! אתה מכיר אותם?? תראה איך אתה נראה, אבא שלך זה עובי מלך הסלן עם דוביגל יבן זונההה תראה איך אתה נראה יאפס, אתה בטח- שב בשקט שאני מדבר!!!!! אתה בטח נראה בן זונה, אתה הילד המפגר הזה שבים, אתה הילד הזה שבא בים עם המקל של הפירולו ומרים את המדוזה, אא אני גיבור הים, לךךך תשן על ספסלים אמאשלך מקרצפת רצפות, אתה לא מפחיד כאן אף אחדדד. מיייי אתה בכלל, מי אתה בכלל?! מי אתה תגיד, מה יראש ביצה, יהומו מה? מהה??אתה לא מסוגל מהההה?!???! כוסעכטק ערס על הבוקר, צריך לצעוק פה על ילד שקטן ממני ב25 שנים אני יודע כמה?? כוסעכטק ערס עם הילדים המעצבנים האלה, גם כן הוא, אתה יודע מי זה, זה הילד הזה שבא חושב הוא מלך.כוס של האמאשלך יראש ונטילטור אל תצא עלי בחיים למה אני יזיין אותך. בואאאא תזיין את הכוס הדודה, אני יפתח את המנעול שרק תוכל להכנס, יא 20 סנטים אתה נכנס עם היד, רגל, כל הגוף היא בכלל לא מרגישה אותך יא ילד מפגר, מי אתה בכלל יא מנסטרי, כוס של הדודה שלך יא סתום יראש צבע עפרון יבן זונה יא ראש מגנזיום כוס של האמאשך . אתה יודע מה מתאים לך? פוסטר "שלום כיתה א", מי אתה תראה איך אתה מקלל יבן זונה, אני מתחיל עם לירון ואיתך ועם הכוס של אחותך, בוא כולכם עליי בוא, מי אתה בכלל יהומו מפגר יש לך קלפים של פוקימון יא מזדיין בתחת , אתה תהייה בשקט שאני מדבר, אתה תהיה בשקטטטט אתה אל תצעקקק, אתה תהיה בשקט פה תקשיב לי טוב, תקשיב לי טוב יבן זונה אתה והחבר שלך, אתה יודע מה אני עושה לכם?? שב בשקט רגע יא ילד מפגר תקשיבבב, אמא שלך זונה אמא שלך זונה תקשיב טוב, אדון מיינסטרים היקר, השעה 12 ורבע בבוקר, הדבר שאני מציע לך לעשות, אני יתן לך אחי מצלמה, לך תעשה דשא בסקופ, אני יתן לך סיליקון לך תתקן חלונות באייסי, אתה רוצה אני יסדר לך עבודה של 96 תתדלק את הטיל, מי ילך יבן זונה אבא שלך רצח את רבין ילא מתבייש, אבא שלך הורס קופסאות בפורט ימזדיין, מה קשור דוחות מה קשור יילד קטן, יא ילד מפגר אני יכול להיות אבא שלך ואח שלך והאמא שלך, מה אתה יכול להגיד מה?? מה אתה יכול להגיד, חסר חיים?? מה??, אני לא מבין, מה אתה?? בואנה יבן זונה אתה תקשיב עכשיו לפני שאני עולה על הבמה נותן לך בראש שובר את הביצה אתה תשב בשקט, גיבור בים רץ עם מקל פירולו ומדוזה, אתה אסור לך להכנס למים העמוקים על מה אתה מדבר ישך תחתון משולש אמא שך אתיופית יבן זונה אמא שך בגבס אבל אתה יודע מה אמא שלי לא?? אמא שלי לא זונה. יראש זהה, יגבר כזהה, ימניאקק, אמאשך כזאתתת, ואמאשך כזאתת, אללה ימזדיין בתחת
dror1212 Aug 24, 2015 2:28 PM
כן זה הוא