kotatsu-kun's History

Three Weeks Ago (4)
Mahou Shoujo Lyrical Nanoha ep. 5 Aug 25, 4:51 PM
Mahou Shoujo Lyrical Nanoha ep. 4 Aug 25, 4:05 PM
Mahou Shoujo Lyrical Nanoha ep. 3 Aug 25, 3:35 PM
Mahou Shoujo Lyrical Nanoha ep. 2 Aug 25, 3:07 PM