• Wataya Arata & Chihayafuru •

Information
๐“Ÿ๐“ต๐“ฎ๐“ช๐“ผ๐“ฎ, ๐“ท๐“ธ ๐“ธ๐“ท๐“ฎ ๐“ซ๐“ป๐“ฎ๐“ช๐“ฝ๐“ฑ๐“ผ ... Warning: The entire club is NOT SPOILER FREE!! Find Us Also On Facebook. Chihayafuru belongs to @Yuki Suetsugu


Club Members

Club Pictures
0 comments
0 comments
0 comments
0 comments
0 comments

Club Comments
watanoharaya | Mar 26, 10:42 AM


Thank you @iNameless_...

Good choice for the three cards in the header image of the club: Wata no hara ya, Chihayaburu & Se O Hayami~
Hayama-Mizuki | Jan 22, 9:57 AM
Hi everyone! In my opinion, today's epiosde was the best in the season so far! What do you think?

iNameless_ | Jan 15, 10:58 AM
Hi there everyone...
I see that the number of members is 15? when did you guys join?
^___^

As the other threads are about specific subjects related to Chihayafuru and Arata, I thought I could welcome all of you here in the comments instead,
maybe we can make this a place for anything we can talk about without restrains regarding the subject? Or something?

Anyway,

I'm glad to have all of you with us here...


Club Stats
Members: 21
Pictures: 21
Category: Characters
Created: Jul 12, 2019


Club Admins and Officers
iNameless_ (Admin)
MashimaTaichi_ (Admin, Creator)

Club Type
This is a private club.
Members must request access and be approved by an Admin of this club before joining. Club details, pictures, comments and club discussions can be viewed by any user, regardless of whether they are a member of the club or not.

Club Admins can change the Club Type at any time. For more information on Club Types, click here.

Anime Relations

Manga Relations

Character Relations