koko22's History

Yesterday (4)
Shirobako ep. 16 Yesterday, 8:40 AM
Shirobako ep. 15 Yesterday, 8:40 AM
Shirobako ep. 14 Yesterday, 8:40 AM
Shirobako ep. 13 Yesterday, 8:40 AM
 
Last Week (7)
Fairy Tail (2014) ep. 76 Feb 6, 5:49 PM
Fairy Tail (2014) ep. 75 Feb 6, 12:39 PM
Fairy Tail (2014) ep. 74 Feb 6, 8:53 AM
Fairy Tail (2014) ep. 73 Feb 6, 7:19 AM
Shirobako ep. 12 Feb 5, 11:07 AM
Shirobako ep. 11 Feb 5, 11:07 AM
Shirobako ep. 10 Feb 5, 11:07 AM
 
Two Weeks Ago (12)
Fairy Tail (2014) ep. 72 Jan 30, 8:21 AM
Fairy Tail (2014) ep. 71 Jan 24, 7:55 AM
Shirobako ep. 9 Jan 24, 3:59 AM
Fairy Tail (2014) ep. 70 Jan 23, 6:12 PM
Shirobako ep. 8 Jan 23, 12:18 PM
Shirobako ep. 7 Jan 23, 12:22 AM
Tenkuu Shinpan chap. 44 Jan 30, 5:03 PM
Tenkuu Shinpan chap. 43 Jan 30, 5:03 PM
Aku no Hana chap. 9 Jan 23, 1:18 AM
Tenkuu Shinpan chap. 42 Jan 23, 12:23 AM
Tenkuu Shinpan chap. 41 Jan 23, 12:23 AM
Tenkuu Shinpan chap. 40 Jan 23, 12:23 AM
 
Three Weeks Ago (20)
Subete ga F ni Naru: The Perfect Insider ep. 11 Jan 16, 7:22 AM
Subete ga F ni Naru: The Perfect Insider ep. 10 Jan 16, 4:05 AM
Tenkuu Shinpan chap. 39 Jan 16, 12:29 PM
Tenkuu Shinpan chap. 38 Jan 16, 12:29 PM
Tenkuu Shinpan chap. 37 Jan 16, 12:29 PM
Tenkuu Shinpan chap. 36 Jan 16, 12:29 PM
Tenkuu Shinpan chap. 35 Jan 16, 12:29 PM
Tenkuu Shinpan chap. 34 Jan 16, 12:29 PM
Tenkuu Shinpan chap. 33 Jan 16, 12:29 PM
Tenkuu Shinpan chap. 32 Jan 16, 12:29 PM
Tenkuu Shinpan chap. 31 Jan 16, 12:29 PM
Tenkuu Shinpan chap. 30 Jan 16, 12:29 PM
Tenkuu Shinpan chap. 29 Jan 16, 1:26 AM
Tenkuu Shinpan chap. 28 Jan 16, 1:26 AM
Tenkuu Shinpan chap. 27 Jan 16, 1:26 AM
Tenkuu Shinpan chap. 26 Jan 16, 1:26 AM
Tenkuu Shinpan chap. 25 Jan 16, 1:26 AM
Tenkuu Shinpan chap. 24 Jan 16, 1:26 AM
Tenkuu Shinpan chap. 23 Jan 16, 1:26 AM
Tenkuu Shinpan chap. 22 Jan 16, 1:26 AM