Botsuraku Yotei nano de, Kaji Shokunin wo Mezasu, Yasei no Last Boss ga Arawareta!: Kokuyoku no Haou Recommendations

Botsuraku Yotei nano de, Kaji Shokunin wo Mezasu
If you liked
Botsuraku Yotei nano de, Kaji Shokunin wo Mezasu
add
Yasei no Last Boss ga Arawareta!: Kokuyoku no Haou
...then you might like
Yasei no Last Boss ga Arawareta!: Kokuyoku no Haou
add
Both are set in a fantasy world. "Botsuraku Yotei nano de, Kaji Shokunin wo Mezasu" is a reincarnated-into-an-otome-game manga and "Yasei no Last Boss ga Arawareta!: Kokuyoku no Haou" is a stuck-in-a-game manga.
report Recommended by popcorncoral