Mondaiteiki Sakuhinshu, Kokoro Kikai. Recommendations

Mondaiteiki Sakuhinshu
If you liked
Mondaiteiki Sakuhinshu
add
Kokoro Kikai.
...then you might like
Kokoro Kikai.
add
Both these mangas have to do with the hard times in life.
report Recommended by radrachel