Koutetsu Sangokushi, Densetsu no Yuusha no Densetsu Recommendations

Koutetsu Sangokushi
If you liked
Koutetsu Sangokushi
add
Densetsu no Yuusha no Densetsu
...then you might like
Densetsu no Yuusha no Densetsu
add
Warriors and conflicts, and of course bishonen.
report Recommended by Sebastine