Report thietkeweb1122's Profile

Statistics

Anime Stats
Days: 0.0
Mean Score: 0.00
  • Total Entries0
  • Rewatched0
  • Episodes0
Anime History Last Anime Updates

No updates yet.

Manga Stats
Days: 0.0
Mean Score: 0.00
  • Total Entries0
  • Reread0
  • Chapters0
  • Volumes0
Manga History Last Manga Updates

No updates yet.

All Favorites Favorites

All Comments (2) Comments

Would you like to post a comment? Please login or sign up first!
thietkeweb1122 Jul 18, 2021 2:47 AM
<a href="https://webaoe.com/" title="webaoe.com">webaoe.com</a>
thietkeweb1122 Jul 18, 2021 2:46 AM
Thiết kế website hay xây dựng một cửa hàng cũng gần như nhau về mặt “Tư Duy”. Từ việc chọn địa điểm – việc chọn tên miền + hosting + nền tảng backend, đến trang trí sản phẩm trong gian hàng – đưa sản phẩm lên web.