Back to Terminaato's Profile Terminaato's Profile

4 minutes ago
57 minutes ago
4 hours ago

11 hours ago
Yesterday, 9:59 AM
Yesterday, 6:21 AM

May 18, 8:28 AM
May 18, 7:18 AM
Friends since Nov 4, 2017 8:32 AM
May 18, 5:47 AM
Friends since Sep 10, 2011 2:39 AM

Dec 24, 2018 11:25 PM
Aug 18, 2018 11:24 PM
Friends since Sep 4, 2016 7:59 AM
Nov 9, 2017 11:12 AM
Friends since Jun 24, 2012 11:19 AM

Jan 19, 2017 4:57 PM
Sep 12, 2016 2:20 PM
Feb 7, 2014 8:34 AM
Friends since Apr 4, 2012 9:20 AM