Back to AzureHakua's Profile AzureHakua's Profile

17 minutes ago
Friends since Apr 26, 2010 9:38 PM
2 hours ago
Friends since Oct 17, 2011 7:00 PM
5 hours ago

7 hours ago
9 hours ago
Friends since Jun 27, 2017 8:01 PM
10 hours ago
Friends since Oct 9, 2016 12:05 AM

10 hours ago
Friends since Oct 9, 2014 5:18 PM
10 hours ago
Friends since Sep 11, 2011 4:25 PM
10 hours ago
Friends since Jul 9, 2014 11:01 PM

Yesterday, 7:30 PM
Yesterday, 12:58 PM
Friends since May 5, 8:22 PM
Yesterday, 12:44 PM
Friends since Apr 23, 2011 8:29 PM

Yesterday, 12:16 PM
Yesterday, 10:31 AM
Yesterday, 9:33 AM
Friends since Feb 17, 2017 9:25 PM

Yesterday, 3:20 AM
Jul 14, 11:58 PM
Jul 14, 4:04 PM
Friends since Sep 4, 2012 5:45 PM

Jul 14, 1:49 PM
Jul 13, 9:56 PM
Friends since Oct 9, 2016 12:06 AM
Jul 11, 2:01 PM
Friends since Apr 30, 2015 9:41 PM

Jul 11, 2:35 AM
Jul 10, 12:19 AM
Friends since May 29, 2014 10:03 PM
Jul 8, 6:59 AM
Friends since Dec 4, 2009 12:26 PM

Jul 5, 9:15 PM
Friends since May 12, 2011 6:15 PM
Jul 4, 12:01 AM
Friends since Jul 11, 2015 10:47 AM
Jul 3, 8:19 AM
Friends since Dec 31, 2017 6:58 PM

Jun 27, 7:27 PM
Friends since Jan 9, 2010 8:09 PM
May 27, 11:12 PM
May 27, 5:26 PM
Friends since Jul 17, 2014 12:59 AM

May 24, 4:50 PM
Friends since May 19, 2017 2:25 PM
May 20, 3:24 AM
May 16, 4:53 AM
Friends since Aug 6, 2014 1:48 AM

May 14, 1:34 PM
May 10, 8:26 PM
Friends since Jun 29, 2014 6:57 PM
Apr 28, 4:19 AM
Friends since Sep 11, 2011 4:26 PM

Apr 16, 10:19 AM
Friends since Jun 7, 2013 6:41 PM
Apr 9, 7:35 PM
Friends since Jun 6, 2012 4:16 PM
Mar 12, 2:32 AM

Feb 24, 2:29 AM
Friends since Jun 2, 2016 10:48 PM
Feb 8, 11:44 PM
Friends since Jul 28, 2015 10:24 PM
Jan 22, 12:28 AM
Friends since Jan 2, 2012 12:52 AM

Jan 13, 10:08 PM
Friends since Aug 4, 2015 10:24 PM
Nov 30, 2017 10:16 AM
Oct 23, 2017 11:04 PM

Jun 28, 2017 8:39 AM
Friends since May 25, 2014 9:32 PM
esi
May 22, 2017 12:31 AM
Friends since Apr 30, 2015 11:29 PM
Mar 28, 2017 2:25 AM

Sep 23, 2016 9:50 PM
Friends since Apr 18, 2013 9:08 PM
Feb 16, 2016 4:19 AM
Friends since Jun 4, 2015 10:49 PM
Apr 30, 2015 6:03 AM

Dec 11, 2014 8:06 AM
Friends since Dec 2, 2011 11:21 PM
Apr 7, 2014 7:45 PM
Friends since Sep 26, 2011 6:41 PM
Apr 7, 2014 7:44 PM
Friends since Jun 10, 2010 11:53 AM

Feb 27, 2014 8:22 PM
Dec 22, 2013 1:21 PM
Dec 5, 2013 4:49 PM

May 14, 2013 1:19 AM
Friends since Oct 16, 2011 9:23 AM
Oct 8, 2012 8:59 PM
Friends since Sep 2, 2010 4:39 PM
May 1, 2012 10:35 AM