Back to AzureHakua's Profile AzureHakua's Profile

17 minutes ago
Friends since May 5, 8:22 PM
18 minutes ago
3 hours ago
Friends since Oct 9, 2016 12:05 AM

5 hours ago
9 hours ago
11 hours ago
Friends since Sep 4, 2012 5:45 PM

Yesterday, 9:24 PM
Yesterday, 9:01 PM
Friends since Jun 27, 2017 8:01 PM
Yesterday, 6:32 AM
Friends since Apr 26, 2010 9:38 PM

Nov 13, 8:58 PM
Friends since Jan 9, 2010 8:09 PM
Nov 13, 3:36 AM
Friends since Feb 17, 2017 9:25 PM
Nov 13, 12:13 AM
Friends since Jul 9, 2014 11:01 PM

Nov 10, 11:49 PM
Friends since Jun 29, 2014 6:57 PM
Nov 10, 2:41 PM
Nov 7, 1:28 PM
Friends since Apr 23, 2011 8:29 PM

Nov 6, 4:18 PM
Friends since Apr 30, 2015 9:41 PM
Nov 6, 3:15 PM
Nov 4, 6:12 AM

Nov 3, 10:25 AM
Friends since May 19, 2017 2:25 PM
Nov 2, 3:28 AM
Nov 1, 12:03 AM
Friends since Dec 31, 2017 6:58 PM

Oct 31, 9:09 PM
Friends since May 29, 2014 10:03 PM
Oct 31, 5:46 PM
Friends since Oct 9, 2016 12:06 AM
Oct 30, 3:46 PM
Friends since Oct 17, 2011 7:00 PM

Oct 18, 12:39 PM
Friends since May 12, 2011 6:15 PM
Oct 14, 5:28 PM
Friends since Jul 17, 2014 12:59 AM
Oct 11, 7:30 PM
Friends since Sep 11, 2011 4:25 PM

Oct 8, 3:47 PM
Friends since Oct 9, 2014 5:18 PM
Oct 8, 5:45 AM
Friends since Jul 11, 2015 10:47 AM
Sep 26, 5:22 AM
Friends since Jun 2, 2016 10:48 PM

Sep 16, 11:19 AM
Aug 24, 12:48 PM
Aug 3, 1:03 PM

Jul 31, 3:33 PM
Jul 29, 5:38 AM
Friends since Jul 28, 2015 10:24 PM
Jul 8, 6:59 AM
Friends since Dec 4, 2009 12:26 PM

May 16, 4:53 AM
Friends since Aug 6, 2014 1:48 AM
Apr 28, 4:19 AM
Friends since Sep 11, 2011 4:26 PM
Apr 16, 10:19 AM
Friends since Jun 7, 2013 6:41 PM

Apr 9, 7:35 PM
Friends since Jun 6, 2012 4:16 PM
Mar 12, 2:32 AM
Jan 22, 12:28 AM
Friends since Jan 2, 2012 12:52 AM

Jan 13, 10:08 PM
Friends since Aug 4, 2015 10:24 PM
Nov 30, 2017 10:16 AM
Oct 23, 2017 11:04 PM

Jun 28, 2017 8:39 AM
Friends since May 25, 2014 9:32 PM
esi
May 22, 2017 12:31 AM
Friends since Apr 30, 2015 11:29 PM
Mar 28, 2017 2:25 AM

Sep 23, 2016 9:50 PM
Friends since Apr 18, 2013 9:08 PM
Feb 16, 2016 4:19 AM
Friends since Jun 4, 2015 10:49 PM
Apr 30, 2015 6:03 AM

Dec 11, 2014 8:06 AM
Friends since Dec 2, 2011 11:21 PM
Apr 7, 2014 7:45 PM
Friends since Sep 26, 2011 6:41 PM
Apr 7, 2014 7:44 PM
Friends since Jun 10, 2010 11:53 AM

Feb 27, 2014 8:22 PM
Dec 22, 2013 1:21 PM
Dec 5, 2013 4:49 PM

May 14, 2013 1:19 AM
Friends since Oct 16, 2011 9:23 AM
Oct 8, 2012 8:59 PM
Friends since Sep 2, 2010 4:39 PM
May 1, 2012 10:35 AM