Jiraiyathesage's History

Thursday (100)
Sora wa Akai Kawa no Hotori chap. 48 Dec 1, 9:56 AM
Sora wa Akai Kawa no Hotori chap. 47 Dec 1, 9:52 AM
Sora wa Akai Kawa no Hotori chap. 46 Dec 1, 9:33 AM
Sora wa Akai Kawa no Hotori chap. 45 Dec 1, 9:15 AM
Sora wa Akai Kawa no Hotori chap. 44 Dec 1, 9:09 AM
Sora wa Akai Kawa no Hotori chap. 43 Dec 1, 9:09 AM
Sora wa Akai Kawa no Hotori chap. 42 Dec 1, 8:59 AM
Sora wa Akai Kawa no Hotori chap. 41 Dec 1, 8:55 AM
Pokémon Special chap. 156 Dec 1, 8:18 AM
Pokémon Special chap. 155 Dec 1, 8:16 AM
Pokémon Special chap. 154 Dec 1, 8:15 AM
Pokémon Special chap. 153 Dec 1, 8:13 AM
Pokémon Special chap. 152 Dec 1, 8:12 AM
Pokémon Special chap. 151 Dec 1, 8:11 AM
Pokémon Special chap. 150 Dec 1, 8:09 AM
Pokémon Special chap. 149 Dec 1, 8:08 AM
Pokémon Special chap. 148 Dec 1, 8:08 AM
Pokémon Special chap. 147 Dec 1, 8:07 AM
Pokémon Special chap. 146 Dec 1, 8:05 AM
Pokémon Special chap. 145 Dec 1, 8:05 AM
Pokémon Special chap. 144 Dec 1, 8:03 AM
Pokémon Special chap. 143 Dec 1, 7:57 AM
Pokémon Special chap. 142 Dec 1, 7:53 AM
Pokémon Special chap. 141 Dec 1, 7:13 AM
Pokémon Special chap. 140 Dec 1, 7:08 AM
Pokémon Special chap. 139 Dec 1, 7:04 AM
Pokémon Special chap. 138 Dec 1, 7:00 AM
Pokémon Special chap. 137 Dec 1, 6:46 AM
Pokémon Special chap. 136 Dec 1, 6:34 AM
Pokémon Special chap. 135 Dec 1, 6:30 AM
Pokémon Special chap. 134 Dec 1, 6:22 AM
Pokémon Special chap. 133 Dec 1, 6:09 AM
Pokémon Special chap. 132 Dec 1, 6:02 AM
Pokémon Special chap. 131 Dec 1, 5:56 AM
Pokémon Special chap. 130 Dec 1, 5:52 AM
Pokémon Special chap. 129 Dec 1, 5:46 AM
Pokémon Special chap. 128 Dec 1, 5:31 AM
Pokémon Special chap. 127 Dec 1, 5:22 AM
Pokémon Special chap. 126 Dec 1, 5:18 AM
Pokémon Special chap. 125 Dec 1, 5:03 AM
Pokémon Special chap. 124 Dec 1, 4:56 AM
Pokémon Special chap. 123 Dec 1, 4:52 AM
Pokémon Special chap. 122 Dec 1, 4:48 AM
Pokémon Special chap. 121 Dec 1, 4:40 AM
Pokémon Special chap. 120 Dec 1, 4:36 AM
Pokémon Special chap. 119 Dec 1, 4:35 AM
Pokémon Special chap. 118 Dec 1, 4:31 AM
Pokémon Special chap. 117 Dec 1, 4:26 AM
Pokémon Special chap. 116 Dec 1, 4:20 AM
Pokémon Special chap. 115 Dec 1, 4:15 AM
Pokémon Special chap. 114 Dec 1, 4:10 AM
Pokémon Special chap. 113 Dec 1, 4:02 AM
Pokémon Special chap. 112 Dec 1, 3:57 AM
Pokémon Special chap. 111 Dec 1, 3:49 AM
Pokémon Special chap. 110 Dec 1, 3:43 AM
Pokémon Special chap. 109 Dec 1, 3:37 AM
Pokémon Special chap. 108 Dec 1, 3:37 AM
Pokémon Special chap. 107 Dec 1, 3:36 AM
Pokémon Special chap. 106 Dec 1, 3:36 AM
Pokémon Special chap. 105 Dec 1, 3:31 AM
Pokémon Special chap. 104 Dec 1, 3:31 AM
Pokémon Special chap. 103 Dec 1, 3:31 AM
Pokémon Special chap. 102 Dec 1, 3:28 AM
Pokémon Special chap. 101 Dec 1, 3:28 AM
Pokémon Special chap. 100 Dec 1, 3:27 AM
Pokémon Special chap. 99 Dec 1, 3:27 AM
Pokémon Special chap. 98 Dec 1, 3:27 AM
Pokémon Special chap. 97 Dec 1, 3:27 AM
Pokémon Special chap. 96 Dec 1, 3:27 AM
Pokémon Special chap. 95 Dec 1, 3:24 AM
Pokémon Special chap. 94 Dec 1, 3:20 AM
Pokémon Special chap. 93 Dec 1, 3:20 AM
Pokémon Special chap. 92 Dec 1, 3:18 AM
Pokémon Special chap. 91 Dec 1, 3:18 AM
Pokémon Special chap. 90 Dec 1, 3:13 AM
Pokémon Special chap. 89 Dec 1, 3:10 AM
Pokémon Special chap. 88 Dec 1, 3:07 AM
Pokémon Special chap. 87 Dec 1, 3:04 AM
Pokémon Special chap. 86 Dec 1, 3:02 AM
Pokémon Special chap. 85 Dec 1, 3:00 AM
Pokémon Special chap. 84 Dec 1, 2:59 AM
Pokémon Special chap. 83 Dec 1, 2:50 AM
Pokémon Special chap. 82 Dec 1, 2:47 AM
Pokémon Special chap. 81 Dec 1, 2:42 AM
Pokémon Special chap. 80 Dec 1, 2:37 AM
Pokémon Special chap. 79 Dec 1, 2:34 AM
Pokémon Special chap. 78 Dec 1, 2:31 AM
Pokémon Special chap. 77 Dec 1, 2:26 AM
Pokémon Special chap. 76 Dec 1, 2:23 AM
Pokémon Special chap. 75 Dec 1, 2:18 AM
Pokémon Special chap. 74 Dec 1, 2:16 AM
Pokémon Special chap. 73 Dec 1, 2:13 AM
Pokémon Special chap. 72 Dec 1, 2:03 AM
Pokémon Special chap. 71 Dec 1, 1:54 AM
Pokémon Special chap. 70 Dec 1, 1:51 AM
Pokémon Special chap. 69 Dec 1, 1:50 AM
Pokémon Special chap. 68 Dec 1, 1:42 AM
Pokémon Special chap. 67 Dec 1, 1:38 AM
Pokémon Special chap. 66 Dec 1, 1:30 AM
Sora wa Akai Kawa no Hotori chap. 40 Dec 1, 1:22 AM
 
Tuesday (47)
Pokémon Special chap. 65 Nov 29, 10:20 AM
Pokémon Special chap. 64 Nov 29, 10:16 AM
Pokémon Special chap. 63 Nov 29, 10:14 AM
Pokémon Special chap. 62 Nov 29, 10:12 AM
Pokémon Special chap. 61 Nov 29, 10:09 AM
Pokémon Special chap. 60 Nov 29, 10:09 AM
Pokémon Special chap. 59 Nov 29, 10:02 AM
Pokémon Special chap. 58 Nov 29, 10:00 AM
Pokémon Special chap. 57 Nov 29, 9:58 AM
Pokémon Special chap. 56 Nov 29, 9:54 AM
Pokémon Special chap. 55 Nov 29, 9:51 AM
Pokémon Special chap. 54 Nov 29, 9:48 AM
Pokémon Special chap. 53 Nov 29, 9:46 AM
Pokémon Special chap. 52 Nov 29, 9:44 AM
Pokémon Special chap. 51 Nov 29, 9:41 AM
Sugar Sugar Rune chap. 4 Nov 29, 9:40 AM
Pokémon Special chap. 50 Nov 29, 9:31 AM
Tokyo Ghoul chap. 29 Nov 29, 9:28 AM
Pokémon Special chap. 49 Nov 29, 9:24 AM
Tokyo Ghoul chap. 28 Nov 29, 9:22 AM
Pokémon Special chap. 48 Nov 29, 9:15 AM
Tokyo Ghoul chap. 27 Nov 29, 9:10 AM
Pokémon Special chap. 47 Nov 29, 9:08 AM
Tokyo Ghoul chap. 26 Nov 29, 9:05 AM
Pokémon Special chap. 46 Nov 29, 9:01 AM
Tokyo Ghoul chap. 25 Nov 29, 8:58 AM
Pokémon Special chap. 45 Nov 29, 8:55 AM
Tokyo Ghoul chap. 24 Nov 29, 8:48 AM
Pokémon Special chap. 44 Nov 29, 8:46 AM
Pokémon Special chap. 43 Nov 29, 8:29 AM
Tokyo Ghoul chap. 23 Nov 29, 8:28 AM
Pokémon Special chap. 42 Nov 29, 8:25 AM
Sora wa Akai Kawa no Hotori chap. 39 Nov 29, 8:17 AM
Pokémon Special chap. 41 Nov 29, 8:11 AM
Tokyo Ghoul chap. 22 Nov 29, 7:42 AM
Pokémon Special chap. 40 Nov 29, 7:30 AM
Sora wa Akai Kawa no Hotori chap. 38 Nov 29, 7:26 AM
Pokémon Special chap. 39 Nov 29, 7:16 AM
Tokyo Ghoul chap. 21 Nov 29, 7:14 AM
Pokémon Special chap. 38 Nov 29, 7:10 AM
Sora wa Akai Kawa no Hotori chap. 37 Nov 29, 7:06 AM
Pokémon Special chap. 37 Nov 29, 6:54 AM
Sora wa Akai Kawa no Hotori chap. 36 Nov 29, 6:51 AM
Pokémon Special chap. 36 Nov 29, 6:47 AM
Tokyo Ghoul chap. 20 Nov 29, 6:38 AM
Pokémon Special chap. 35 Nov 29, 6:34 AM
Sora wa Akai Kawa no Hotori chap. 35 Nov 29, 6:31 AM
 
Monday (52)
Tokyo Ghoul chap. 19 Nov 28, 8:04 AM
Sora wa Akai Kawa no Hotori chap. 34 Nov 28, 8:02 AM
Tokyo Ghoul chap. 18 Nov 28, 7:50 AM
Sora wa Akai Kawa no Hotori chap. 33 Nov 28, 7:42 AM
Tokyo Ghoul chap. 17 Nov 28, 7:34 AM
Sora wa Akai Kawa no Hotori chap. 32 Nov 28, 7:31 AM
Tokyo Ghoul chap. 16 Nov 28, 7:22 AM
Sora wa Akai Kawa no Hotori chap. 31 Nov 28, 7:20 AM
Tokyo Ghoul chap. 15 Nov 28, 7:16 AM
Sora wa Akai Kawa no Hotori chap. 30 Nov 28, 7:13 AM
Tokyo Ghoul chap. 14 Nov 28, 7:00 AM
Psyche Matashitemo chap. 5 Nov 28, 6:53 AM
Tokyo Ghoul chap. 13 Nov 28, 6:45 AM
Psyche Matashitemo chap. 4 Nov 28, 6:40 AM
Tokyo Ghoul chap. 12 Nov 28, 6:27 AM
Psyche Matashitemo chap. 3 Nov 28, 6:23 AM
Tokyo Ghoul chap. 11 Nov 28, 6:20 AM
Psyche Matashitemo chap. 2 Nov 28, 6:12 AM
Tokyo Ghoul chap. 10 Nov 28, 6:08 AM
Psyche Matashitemo chap. 1 Nov 28, 6:02 AM
Tokyo Ghoul chap. 9 Nov 28, 5:52 AM
Sugar Sugar Rune chap. 3 Nov 28, 5:48 AM
Tokyo Ghoul chap. 8 Nov 28, 5:36 AM
Sugar Sugar Rune chap. 2 Nov 28, 5:29 AM
Tokyo Ghoul chap. 7 Nov 28, 5:23 AM
Sugar Sugar Rune chap. 1 Nov 28, 5:15 AM
Tokyo Ghoul chap. 6 Nov 28, 4:54 AM
Tokyo Ghoul chap. 5 Nov 28, 4:49 AM
Tokyo Ghoul chap. 4 Nov 28, 4:46 AM
Tokyo Ghoul chap. 3 Nov 28, 4:44 AM
Tokyo Ghoul chap. 2 Nov 28, 4:38 AM
Sora wa Akai Kawa no Hotori chap. 29 Nov 28, 4:23 AM
Sora wa Akai Kawa no Hotori chap. 28 Nov 28, 4:07 AM
Sora wa Akai Kawa no Hotori chap. 27 Nov 28, 4:03 AM
Sora wa Akai Kawa no Hotori chap. 26 Nov 28, 3:58 AM
Sora wa Akai Kawa no Hotori chap. 25 Nov 28, 3:48 AM
Sora wa Akai Kawa no Hotori chap. 24 Nov 28, 3:44 AM
Sora wa Akai Kawa no Hotori chap. 23 Nov 28, 3:39 AM
Sora wa Akai Kawa no Hotori chap. 22 Nov 28, 3:34 AM
Sora wa Akai Kawa no Hotori chap. 21 Nov 28, 3:27 AM
Sora wa Akai Kawa no Hotori chap. 20 Nov 28, 3:22 AM
Sora wa Akai Kawa no Hotori chap. 19 Nov 28, 3:12 AM
Sora wa Akai Kawa no Hotori chap. 18 Nov 28, 3:09 AM
Pokémon Special chap. 34 Nov 28, 2:44 AM
Pokémon Special chap. 33 Nov 28, 2:39 AM
Pokémon Special chap. 32 Nov 28, 2:35 AM
Pokémon Special chap. 31 Nov 28, 2:31 AM
Pokémon Special chap. 30 Nov 28, 2:26 AM
Pokémon Special chap. 29 Nov 28, 2:22 AM
Pokémon Special chap. 28 Nov 28, 2:19 AM
Pokémon Special chap. 27 Nov 28, 2:09 AM
Sora wa Akai Kawa no Hotori chap. 17 Nov 28, 2:04 AM
 
Last Week (101)
Pokémon Special chap. 26 Nov 26, 6:35 AM
Pokémon Special chap. 25 Nov 26, 6:33 AM
Pokémon Special chap. 24 Nov 26, 6:32 AM
Pokémon Special chap. 23 Nov 26, 6:30 AM
Pokémon Special chap. 22 Nov 26, 6:23 AM
Pokémon Special chap. 21 Nov 26, 6:23 AM
Pokémon Special chap. 20 Nov 26, 6:18 AM
Pokémon Special chap. 19 Nov 26, 6:15 AM
Pokémon Special chap. 18 Nov 26, 6:09 AM
Pokémon Special chap. 17 Nov 26, 6:07 AM
Pokémon Special chap. 16 Nov 26, 6:04 AM
Pokémon Special chap. 15 Nov 26, 5:59 AM
Pokémon Special chap. 14 Nov 26, 3:31 AM
Pokémon Special chap. 13 Nov 26, 3:29 AM
Pokémon Special chap. 12 Nov 26, 3:28 AM
Pokémon Special chap. 11 Nov 26, 3:25 AM
Pokémon Special chap. 10 Nov 26, 3:21 AM
Pokémon Special chap. 9 Nov 26, 3:21 AM
Pokémon Special chap. 8 Nov 26, 3:13 AM
Pokémon Special chap. 7 Nov 26, 3:13 AM
Pokémon Special chap. 6 Nov 26, 3:00 AM
Pokémon Special chap. 5 Nov 26, 2:59 AM
Pokémon Special chap. 4 Nov 26, 2:53 AM
Pokémon Special chap. 3 Nov 26, 2:44 AM
Pokémon Special chap. 2 Nov 26, 2:39 AM
Sora wa Akai Kawa no Hotori chap. 16 Nov 26, 2:29 AM
Sora wa Akai Kawa no Hotori chap. 15 Nov 26, 2:02 AM
Sora wa Akai Kawa no Hotori chap. 14 Nov 26, 1:55 AM
Sora wa Akai Kawa no Hotori chap. 13 Nov 26, 1:38 AM
Sora wa Akai Kawa no Hotori chap. 12 Nov 24, 9:48 AM
Sora wa Akai Kawa no Hotori chap. 11 Nov 24, 9:38 AM
Sora wa Akai Kawa no Hotori chap. 10 Nov 24, 9:28 AM
Sora wa Akai Kawa no Hotori chap. 9 Nov 24, 9:26 AM
Sora wa Akai Kawa no Hotori chap. 8 Nov 24, 9:19 AM
Sora wa Akai Kawa no Hotori chap. 7 Nov 24, 8:59 AM
Yotsuba to! chap. 89 Nov 24, 8:51 AM
Yotsuba to! chap. 88 Nov 24, 8:47 AM
Yotsuba to! chap. 87 Nov 24, 8:43 AM
Yotsuba to! chap. 86 Nov 24, 8:39 AM
Shaman King Zero chap. 10 Nov 24, 8:28 AM
Vinland Saga chap. 130 Nov 24, 8:24 AM
Vinland Saga chap. 129 Nov 24, 8:17 AM
Vinland Saga chap. 128 Nov 24, 8:12 AM
Vinland Saga chap. 127 Nov 24, 8:09 AM
Vinland Saga chap. 126 Nov 24, 8:05 AM
Vinland Saga chap. 125 Nov 24, 7:59 AM
Vinland Saga chap. 124 Nov 24, 7:52 AM
Vinland Saga chap. 123 Nov 24, 7:48 AM
Shingeki no Kyojin chap. 82 Nov 24, 7:41 AM
Shingeki no Kyojin chap. 81 Nov 24, 7:31 AM
Shingeki no Kyojin chap. 80 Nov 24, 7:24 AM
Shingeki no Kyojin chap. 79 Nov 24, 7:16 AM
Ao no Exorcist chap. 78 Nov 24, 6:56 AM
Ao no Exorcist chap. 77 Nov 24, 6:50 AM
Ao no Exorcist chap. 76 Nov 24, 6:40 AM
Ao no Exorcist chap. 75 Nov 24, 6:37 AM
Ao no Exorcist chap. 74 Nov 24, 6:33 AM
Fairy Tail chap. 500 Nov 24, 6:19 AM
Fairy Tail chap. 499 Nov 24, 6:16 AM
Fairy Tail chap. 498 Nov 24, 6:13 AM
Fairy Tail chap. 497 Nov 24, 6:10 AM
Fairy Tail chap. 496 Nov 24, 6:08 AM
Fairy Tail chap. 495 Nov 24, 6:00 AM
Fairy Tail chap. 494 Nov 24, 5:51 AM
Fairy Tail chap. 493 Nov 24, 5:51 AM
Fairy Tail chap. 492 Nov 24, 5:45 AM
Fairy Tail chap. 491 Nov 24, 5:40 AM
Fairy Tail chap. 490 Nov 24, 5:36 AM
Fairy Tail chap. 489 Nov 24, 5:34 AM
Fairy Tail chap. 488 Nov 24, 5:31 AM
Fairy Tail chap. 487 Nov 24, 5:29 AM
Fairy Tail chap. 486 Nov 24, 5:27 AM
Fairy Tail chap. 485 Nov 24, 5:18 AM
Fairy Tail chap. 484 Nov 24, 5:16 AM
Fairy Tail chap. 483 Nov 24, 5:11 AM
Toriko chap. 396 Nov 24, 5:01 AM
Toriko chap. 394 Nov 24, 4:49 AM
Toriko chap. 393 Nov 24, 4:45 AM
Toriko chap. 392 Nov 24, 4:42 AM
Toriko chap. 391 Nov 24, 4:39 AM
Toriko chap. 390 Nov 24, 4:35 AM
Toriko chap. 389 Nov 24, 4:26 AM
Toriko chap. 388 Nov 24, 4:18 AM
Toriko chap. 387 Nov 24, 4:11 AM
Toriko chap. 386 Nov 24, 4:05 AM
Toriko chap. 385 Nov 24, 4:02 AM
Toriko chap. 384 Nov 24, 3:58 AM
Toriko chap. 383 Nov 24, 3:53 AM
Toriko chap. 382 Nov 24, 3:49 AM
Toriko chap. 381 Nov 24, 3:45 AM
Toriko chap. 380 Nov 24, 3:42 AM
Toriko chap. 379 Nov 24, 3:39 AM
Toriko chap. 378 Nov 24, 3:29 AM
Toriko chap. 377 Nov 24, 3:24 AM
Toriko chap. 376 Nov 24, 3:20 AM
Toriko chap. 375 Nov 24, 3:16 AM
Toriko chap. 374 Nov 24, 3:12 AM
Toriko chap. 373 Nov 24, 3:07 AM
Toriko chap. 372 Nov 24, 3:01 AM
Toriko chap. 371 Nov 24, 2:55 AM
Toriko chap. 370 Nov 24, 2:49 AM