Drakon70's History

Monday (2)
Aphorism chap. 73  Nov 23, 7:04 PM
Hakugei chap. 6  Nov 23, 3:28 PM
 
Sunday (3)
Haiiro no Umi chap. 1  Nov 22, 10:33 AM
Hai ni Naru Made chap. 5  Nov 22, 10:30 AM
Hai ni Naru Made chap. 5  Nov 22, 10:30 AM
 
Last Week (5)
Koukyoushihen Eureka Seven ep. 10  Nov 15, 4:21 PM
Koukyoushihen Eureka Seven ep. 9  Nov 15, 4:21 PM
Aphorism chap. 54  Nov 21, 8:47 PM
Garo chap. 3  Nov 15, 4:42 PM
Garakuta Hime to Tsukumo-san chap. 1  Nov 15, 4:35 PM
 
Two Weeks Ago (28)
Koukyoushihen Eureka Seven ep. 8  Nov 9, 6:02 PM
Koukyoushihen Eureka Seven ep. 7  Nov 9, 6:02 PM
Koukyoushihen Eureka Seven ep. 6  Nov 9, 6:02 PM
Koukyoushihen Eureka Seven ep. 5  Nov 9, 6:02 PM
Koukyoushihen Eureka Seven ep. 4  Nov 9, 6:02 PM
Koukyoushihen Eureka Seven ep. 3  Nov 9, 6:02 PM
Koukyoushihen Eureka Seven ep. 2  Nov 9, 6:02 PM
Koukyoushihen Eureka Seven ep. 1  Nov 9, 6:02 PM
Aphorism chap. 13  Nov 12, 7:27 PM
Aphorism chap. 12  Nov 12, 7:27 PM
Aphorism chap. 11  Nov 12, 7:27 PM
Aphorism chap. 10  Nov 12, 7:27 PM
Aphorism chap. 9  Nov 12, 7:27 PM
Aphorism chap. 8  Nov 12, 7:27 PM
Aphorism chap. 7  Nov 12, 7:27 PM
Aphorism chap. 6  Nov 12, 7:27 PM
Aphorism chap. 5  Nov 12, 7:27 PM
Aphorism chap. 4  Nov 12, 7:27 PM
Aphorism chap. 3  Nov 11, 7:46 PM
Aphorism chap. 2  Nov 11, 7:46 PM
Aphorism chap. 1  Nov 11, 7:46 PM
Tsubasa: WoRLD CHRoNiCLE - Niraikanai-hen chap. 19  Nov 11, 3:59 AM
Tsubasa: WoRLD CHRoNiCLE - Niraikanai-hen Shucchouban chap. 2  Nov 10, 5:38 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 233  Nov 10, 4:36 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 192  Nov 9, 6:59 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 12  Nov 9, 6:59 PM
Fuuzokugurui desu ga Toshishita Danshi ni Kokuraremashita chap. 7  Nov 9, 3:52 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 182  Nov 8, 7:19 PM
 
Three Weeks Ago (85)
ChäoS;Child: Silent Sky ep. 1  Nov 3, 7:13 PM
ChäoS;Child ep. 12  Nov 3, 6:26 PM
ChäoS;Child ep. 9  Nov 2, 6:05 PM
ChäoS;Child ep. 8  Nov 2, 6:05 PM
ChäoS;Child ep. 7  Nov 2, 6:05 PM
ChäoS;Child ep. 6  Nov 2, 6:05 PM
ChäoS;Child ep. 5  Nov 2, 6:05 PM
ChäoS;Child ep. 4  Nov 2, 6:05 PM
ChäoS;Child ep. 3  Nov 2, 6:05 PM
ChäoS;Child ep. 2  Nov 2, 6:05 PM
ChäoS;Child ep. 1  Nov 2, 6:05 PM
ChäoS;Child Episode 0 ep. 1  Nov 1, 8:03 PM
ChäoS;HEAd ep. 12  Nov 1, 8:01 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 153  Nov 6, 9:04 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 15  Nov 6, 9:04 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 140  Nov 5, 7:17 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 123  Nov 4, 6:59 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 122  Nov 4, 6:59 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 121  Nov 4, 6:59 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 120  Nov 4, 6:59 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 119  Nov 4, 6:59 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 118  Nov 4, 6:59 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 117  Nov 4, 6:59 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 116  Nov 4, 6:59 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 115  Nov 4, 6:59 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 114  Nov 4, 6:59 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 113  Nov 4, 6:59 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 112  Nov 4, 6:59 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 111  Nov 4, 6:59 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 110  Nov 4, 4:21 AM
For the Sake of Both chap. 24  Nov 3, 5:49 PM
For the Sake of Both chap. 24  Nov 3, 5:49 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 109  Nov 2, 6:57 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 108  Nov 2, 6:57 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 107  Nov 2, 6:57 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 106  Nov 2, 6:57 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 105  Nov 2, 6:57 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 104  Nov 2, 6:57 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 103  Nov 2, 6:57 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 102  Nov 2, 6:57 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 101  Nov 2, 6:57 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 100  Nov 2, 6:57 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 99  Nov 2, 6:57 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 98  Nov 2, 6:57 PM
Evanescent Passion chap. 11  Nov 2, 4:58 PM
Escape chap. 1  Nov 2, 4:43 PM
Erokawa Naburarekko chap. 8  Nov 2, 4:37 PM
Eien no Mae chap. 1  Nov 2, 2:58 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 97  Nov 2, 12:55 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 65  Nov 1, 8:55 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 64  Nov 1, 8:55 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 63  Nov 1, 8:55 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 62  Nov 1, 8:55 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 61  Nov 1, 8:55 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 60  Nov 1, 8:55 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 59  Nov 1, 8:55 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 58  Nov 1, 8:55 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 57  Nov 1, 8:55 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 56  Nov 1, 8:55 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 55  Nov 1, 8:55 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 54  Nov 1, 8:55 PM
Double Gauge chap. 27  Nov 1, 4:23 PM
Double Gauge chap. 27  Nov 1, 4:23 PM
Double Gauge chap. 27  Nov 1, 4:23 PM
Double Gauge chap. 27  Nov 1, 4:23 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 53  Nov 1, 1:59 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 52  Nov 1, 1:59 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 51  Nov 1, 1:59 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 50  Nov 1, 1:39 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 49  Nov 1, 1:39 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 48  Nov 1, 1:39 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 47  Nov 1, 1:39 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 46  Nov 1, 1:39 PM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 45  Nov 1, 10:54 AM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 44  Nov 1, 10:48 AM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 43  Nov 1, 10:43 AM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 42  Nov 1, 10:33 AM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 41  Nov 1, 9:19 AM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 40  Nov 1, 9:06 AM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 39  Nov 1, 9:01 AM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 38  Nov 1, 8:55 AM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 37  Nov 1, 8:49 AM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 36  Nov 1, 8:44 AM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 35  Nov 1, 8:29 AM
Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE chap. 34  Nov 1, 8:21 AM
 
  • Friend Requests
View All