Arturia's History

Sunday (3)
Shingeki no Kyojin chap. 120 Aug 11, 12:25 PM
Shingeki no Kyojin chap. 115 Aug 11, 11:27 AM
Shingeki no Kyojin chap. 112 Aug 11, 10:54 AM
 
Last Week (3)
Shingeki no Kyojin chap. 111 Aug 6, 10:54 AM
Shingeki no Kyojin chap. 110 Aug 6, 9:51 AM
Shingeki no Kyojin chap. 109 Aug 6, 9:51 AM
 
Two Weeks Ago (1)
Shingeki no Kyojin chap. 108 Jul 27, 10:22 AM
 
Three Weeks Ago (3)
Shingeki no Kyojin chap. 107 Jul 23, 4:35 AM
Shingeki no Kyojin chap. 106 Jul 23, 4:05 AM
Shingeki no Kyojin chap. 95 Jul 22, 2:31 AM