φωτοβολταικα σε στεγες

Information
φωτοβολταικα σε στεγες και χρηματοδότηση 100%

Τα φωτοβολταικα συστήματα είναι μία από τις εφαρμογές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Χρησιμοποιώντας το φωτοβολταϊκό φαινόμενο, τα φωτοβολταικα συστήματα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από την ηλιακή ενέργεια. Χώρες με μεγάλη ηλιοφάνεια, όπως είναι η Ελλάδα έχουν περισσότερες δυνατότητες να εκμεταλλευτούν την ηλιακή ακτινοβολία και έχουν δημιουργηθεί
ήδη πολλά φωτοβολταικα πάρκα.

Ακόμα, τα φωτοβολταικα συστήματα αποτελούν έναν πολύ σημαντικό τρόπο επένδυσης. Όποιος θέλει να επενδύσει σε τέτοια συστήματα προστατεύει το
περιβάλλον, κάνει μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικά με τις επιδοτήσεις που χορηγούνται είναι μεγάλα τα κέρδη, αλλά και αφορολόγητα. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα γίνεται απόσβεση και η απόδοση του κεφαλαίου είναι 15-25% ανάλογα με την κάθε περίπτωση, ενώ είναι σταθερό για 25 χρόνια. Το συνολικό κέρδος σε αυτά τα 25 χρόνια μπορεί να υπερβεί τα 170000 ευρώ αν έχει μπει κεφάλαιο 25000 ευρώ, αλλιώς είναι 110000 ευρώ.

Τι γίνεται όμως όταν κάποιος δεν έχει το ποσό που χρειάζεται για να κάνει αυτήν την επένδυση. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει η λύση της δανειοδότησης από κάποια τράπεζα και μάλιστα χρηματοδοτείται πολύ εύκολα και γρήγορα. Επειδή όμως μια χρηματοδότηση για μια επένδυση σε φωτοβολταικα συστήματα είναι πολύ σημαντική, δεν πρέπει να πέρνουμε βιαστικές
αποφάσεις και χρειάζεται μια ολόκληρη μελέτη. Ένας από τους πιο δημοφιλείς τρόπους χρηματοδότησης είναι από το κεφάλαιο του ίδιου του επενδυτή, γιατί με αυτή τη μέθοδο δεν υπάρχουν παραπάνω έξοδα και τόκοι. Υπάρχουν πολλές λύσης για όλους όσους θέλουν να
επενδύσουν σε φωτοβολταικα, ακόμα και αν υπάρχει έλλειψη κεφαλαίου. Αυτό συμβαίνει επειδή οι τράπεζες θεωρούν τα φωτοβολταικα μια σίγουρη επένδυση και γνωρίζουν ότι το δάνειο μπορεί να αποπληρώνεται από τα έσοδά τους. Έτσι, όλες οι τράπεζες προσφέρουν πολύ ελκυστικά πακέτα, ανάλογα με την κάθε περίπτωση.

Κάποιες από τις τράπεζες που χρηματοδοτούν τα φωτοβολταικα συστήματα είναι η τράπεζα Κύπρου, η Πειραιώς, η Εθνική, η Eurobank, η Alpha bank, η Ate bank, η Post bank, η Millennium, η Marfin Egnatia, η Emporiki και η Attica bank και η καθεμια έχει διάφορα πακέτα και προγράμματα. Για παράδειγμα, η τράπεζα Κύπρου έχει τα πακέτα Φωτοβολταϊκά για Ιδιώτες σε στέγες έως 10kw, Eco Loan – Φωτοβολταϊκά, Φ/B για Επαγγελματίες & Επιχειρήσεις
σε στέγες έως 10kw και Φ/B για Επαγγελματίες & Μικρές Επιχειρήσεις άνω των 20kw.
Η Πειραιώς έχει τα πακέτα Green Λύσεις Ιδιωτών, Χρηματοδότηση Επενδυτικών Δαπανών, Κεφάλαιο Κίνησης για προεξόφληση επιχορήγησης και Χρηματοδότηση μέσω Leasing. Η Εθνική έχει το Για Ιδιώτες ή Επιχειρήσεις και το Φωτοβολταϊκό Σπίτι. Η Eurobank, έχει το Δάνειο για Οικιακά Φωτοβολταϊκά Συστήματα. Η Alpha bank τις Alpha Πράσινες Λύσεις. Η Ate bank και η Millennium τη Χρηματοδότηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων. Η Post bank την Ηλιακή Ταράτσα. Η Marfin sun
στο σπίτι σου. Η Emporiki το Home Ecoλογικό και η Attica το Attica Οικοενέργεια.
φωτοβολταικα σε στεγες


Club Members


Displaying 0 of 0 topics | See All
Club Discussion
No discussion topics have been made yet, create a topic.
Club Stats
Members: 0
Pictures:
Category: Other
Created: Aug 1, 2012


Club Officers
fvtovoltaika (Creator)

Club Type
This is a public club. Anyone can join and invite others to join.