Balalaika "Sofiya Pavlovna, Fry Face, Kapitan, Vladilena"