Back to Yterbium's Blog

Yterbium's Blog

Jan 24, 2019 1:04 PM
Anime Relations: Nami


Adachi Mitsuru - 0/12


Aquaplus – 0/27


Furukawa Taku - 10/38


Hosoda Mamoru - 4/28


Key - 7/24


Kon Satoshi - 4/13


Kuri Yoji - 5/27


Mirai Mizue - 3/15


Morimoto Kouji - 4/28


Nakamura Shungiku - 0/11


Narita Ryohgo - 2/11


NisiOisiN - 18/21


Okamoto Tadanari - 6/39


Rapparu - 7/18


Ryukishi07 - 6/11


Shinkai Makoto - 10/22


Studio Trigger - 6/17


Takachiho Haruka - 0/11


Takena Nagao - 17/17


Tanaami Keiichi - 31/31


Urasawa Naoki - 0/8


Urobuchi Gen - 4/24


Wada Jouji - 5/22


Watanabe Shinichiro - 3/27


Yamamura Koji - 33/33


Yuasa Masaaki - 3/35


Posted by Yterbium | Jan 24, 2019 1:04 PM | Add a comment