Yterbium's Blog

Jan 24, 2019 1:04 PM
Anime Relations: Nami


Adachi Mitsuru - 0/12


Aquaplus – 0/27


Arakawa Hiromu - 2/17


Furukawa Taku - 10/38


Hosoda Mamoru - 4/28


Key - 7/24


Kon Satoshi - 4/13


✓ Kuri Yoji - 26/26


Mirai Mizue - 3/15


Morimoto Kouji - 4/28


Nakamura Shungiku - 0/11


Narita Ryohgo - 2/11


✓ NisiOisiN - 22/22


Okamoto Tadanari - 6/39


Rapparu - 7/18


Ryukishi07 - 6/11


Shinkai Makoto - 10/22


Studio Trigger - 6/17


Takachiho Haruka - 0/11


✓ Takena Nagao - 17/17


✓ Tanaami Keiichi - 31/31


Urasawa Naoki - 0/8


Urobuchi Gen - 4/24


Wada Jouji - 5/22


Watanabe Shinichiro - 3/27


✓ Yamamura Koji - 33/33


Yuasa Masaaki - 3/35


Posted by Yterbium | Jan 24, 2019 1:04 PM | Add a comment
  • Friend Requests
View All