MyAnimeList.net

kasmichalq's Anime List | kasmichalq's Manga List
kasmichalq's Profile

Favorite Anime
No anime favorites added

Favorite Manga
No manga favorites added

Favorite Characters
No character favorites added

Favorite People
No people favorites added


RSS Feeds
kasmichalq's Details
07-22-13, 3:57 AM
Female
kasynawsieci.net
July 22, 2013
Member
2
0
Last List Updates
Your anime list and manga list are empty. Start cataloging your collection!

Anime Stats

Time (Days) 0.0
 
Watching 0
 
Completed 0
 
On Hold 0
 
Dropped 0
 
Plan to Watch 0
 
Total Entries 0
 

Anime compatibility with kasmichalq is:
Unknown :(
 %

kasmichalq's Random Anime
No anime to randomly pick.

Manga Stats

Time (Days) 0.0
 
Reading 0
 
Completed 0
 
On Hold 0
 
Dropped 0
 
Plan to Read 0
 
Total Entries 0
 

Manga compatibility with kasmichalq is:
Unknown :(
 %

kasmichalq's Random Manga
No manga to randomly pick.

About kasmichalq
Posiadam bloga: oraz spotykam się z wieloma tezami i opiniami, że tatuaże nie są zdrowe bądź nie powinny być na ciałach ludzkich, bo tylko je niszczą. To kłamstwo! Z zawodu jestem artystą tatuaży - tak mówią na mnie znajomi.


kasmichalq's Comments
Displaying 15 of 0 Comments
This user currently has no comments

Write a Comment