MyAnimeList.net

kamilipa's Anime List | kamilipa's Manga List
kamilipa's Profile

Favorite Anime
No anime favorites added

Favorite Manga
No manga favorites added

Favorite Characters
No character favorites added

Favorite People
No people favorites added


RSS Feeds
kamilipa's Details
01-23-14, 2:35 AM
Not specified
May 5, 1971
Rzeszów
soleilrzeszow.pl/
January 22, 2014
Member
1
2
Last List Updates
Your anime list and manga list are empty. Start cataloging your collection!

Anime Stats

Time (Days) 0.0
 
Watching 0
 
Completed 0
 
On Hold 0
 
Dropped 0
 
Plan to Watch 0
 
Total Entries 0
 

Anime compatibility with kamilipa is:
Unknown :(
 %

kamilipa's Random Anime
No anime to randomly pick.

Manga Stats

Time (Days) 0.0
 
Reading 0
 
Completed 0
 
On Hold 0
 
Dropped 0
 
Plan to Read 0
 
Total Entries 0
 

Manga compatibility with kamilipa is:
Unknown :(
 %

kamilipa's Random Manga
No manga to randomly pick.

About kamilipa
Naczelne argumenty na bycie tatuażu znajdowano w starożytnym Egipcie. Wśrod Indian renomowane egzystowało wykorzystywanie znakow na ciału kwalifikujące pozycję towarzyską, zasługi wnoszącego, a także o symbolice świętej. W średniowieczu Kościoł zabronił sporządzania tatuażu, a oficjalnie tatuowano tylko potępionych, co powodowało nieswoistym sposobem kojarzenia i podstępną reputacją tatuażu.kamilipa's Comments
Displaying 15 of 0 Comments
This user currently has no comments

Write a Comment