MyAnimeList.net

Amphetamine's Anime List | Amphetamine's Manga List
Amphetamine's Profile

Amphetamine's Details
05-20-15, 7:43 AM
Male
December 22, 1991
Malta
September 11, 2009
Member
5,236
2,460
84
108 (Find All)
Last List Updates
Naruto add
Completed at 700 of 700
Claymore add
Completed at 159 of 159
Dragon Ball add
Completed at 520 of 520

Anime Stats

Time (Days) 157.3
 
Watching 6
 
Completed 554
 
On Hold 11
 
Dropped 13
 
Plan to Watch 212
 
Total Entries 796
 

Anime compatibility with Amphetamine is:
Unknown :(
 %

Amphetamine's Random Anime

Manga Stats

Time (Days) 134.5
 
Reading 98
 
Completed 164
 
On Hold 1
 
Dropped 0
 
Plan to Read 0
 
Total Entries 263
 

Manga compatibility with Amphetamine is:
Unknown :(
 %

Amphetamine's Random Manga

About Amphetamine
I'm wicked... more than anyone else.


View Amphetamine's BlogLast Blog Entries
No blog entries found
Amphetamine's Comments
Displaying 15 of 88 Comments
shadowken9 | 09-04-14, 4:16 PM
FB or skype pretty much xD

shadowken9 | 09-01-14, 5:15 AM
Yo, been a while. Wanna add me somewhere else? xD

Tengoku_no_Hime | 02-28-13, 8:43 PM
SO how have you been? :3

Tengoku_no_Hime | 02-28-13, 10:52 AM
Well hello there. :3

shadowken9 | 07-06-12, 6:25 AM

shadowken9 | 07-05-12, 2:38 AM
You should get one facebook lol. The guys are more active there xD. There's a group there with like 80 members xD

shadowken9 | 06-11-12, 2:37 AM
poke

billyq14 | 06-06-12, 10:36 PM
hey nice too meet you. how are you doing.

Slurpentine | 03-27-12, 11:17 PM
I forget why I posted that one D:

Slurpentine | 01-24-12, 8:23 PM
You crazy creature

RachMadness | 03-10-11, 6:06 AM
Jn listess xD, kollox inizel jew nara minfuq linternet allura tv qas adni nixalu xP... gilli rajtu meta ma jkollix xnamel jew ekk xD

Ux! =.="... vera imma xorta ikun ipakjat qas tista ticaqlaq, umbat ekk jien malajr taqbes lol.

Ahh tajjeb XD, meta kont izar xtaqt inkun nisfen fil-karnival imma wisq azina allura qatt ma thalt xP lol, so il karnival meta nitla dejjem ekk inqataw indur u naqad x3

RachMadness | 03-09-11, 12:10 PM
Lol, jien illi ma nara anime fuq italia uno zmien kien amel habta kien et jml sailor moon lol imma issu kemm illi nara fuq l-internet ma tanc adni nara fuq tv...

Le,le... shabi (jew il grup ta habibti) kollha kopji... u tista tejt, habibti u larus taha dejjem jispiccaw jigildu fuq xi haga, umbat jispiccaw jithlu shabhom fin-nofs jaraw xgara uekk umbat sakemm et jilatikaw kopja jaqbduwa kopja ohra (ta listess grupp)... mhux jatu blidejn... glied tal-kopji =.="
jien pacifista so zgur ma natix xD, pv nihu gost go post relax uekk... Havana Plush uekk ma tantc jogbuni... wisq nies =.=

Jogobni imma di sena ma kellix ma min immur xP lol...

RachMadness | 03-08-11, 12:09 PM
Ija kienu edin jergaw jamluh fuq ta taljan imma lura hafna... ax hija jhobbu u kien jarah fuq l-internet u gilli rah fuq italia uno u kien ga rom dawk li jamlu lol. Jn blament niftakara xP lol...

Lol s'issa adni qatt ma rajtu gifiri ma nistax nejd, imma ga smajta qabel li amluh ecchi izejjed =/

Jn meta nitla, shabi tista tejt kollha kopji u ejt li xi hadd minnhom ha jigildu u nispiccaw f'nofs ta triq kullhadd jindahal fuq il "glida" li jkollom (normalment jien inkun bilqeda ximkien narhom jikumidjaw wehidhom) pero pv vera gravi et ikun, so nipreferi ma murx xejn lol..

Le di sena qas tlajt x|

RachMadness | 03-07-11, 10:06 AM
Ahhhh x'nostalgia xDDD umbat ta Quasi Magia Johnny xD, dak vera kont inhobbu meta kont zajra =D... Jien liktar sigla li niftakar hi ta Rossana xD http://www.youtube.com/watch?v=oBCnRJZVWlE u ta All'arrembaggio ukoll taqsam e http://www.youtube.com/watch?v=QFsZoCleX3w&feature=related

Uxx!!! Sakem ma jinsewx jibatulek xi haga bi zball ax gratli ukol =P lol

Ecchi hafna ux? Lol... gilli rajt ecchi imma mhux mil favoriti ha nejt ekk =P lol.

Gilli nitla mhux hafna imma lol, u normalment Coconut immur =P, pero gilli thalt go pubs normali ukoll imma nibda nhoss widneja irridu jinqalaw xDD. Mhix facli ux lol, al bidu subajk qass thosom lol, imma jekk tohoda biss serjeta taqbada malajr... jn daqxejn azina alura ma ndoqiex xi hafna =P lol

oki :)

RachMadness | 03-06-11, 2:31 AM
Jien l-ktar opening li jogobni ta Kodocha xD, ta taljan sabiha wisq XD. Uzgur li rajtu Holly e Benji =D, qas naf x'jismu bil-gappanis pero =/, Milla e Shiro tiftakru?

For a change qabsu dawk finofs ux =.=".... lol

Malta aw comic store, tas-sliema vicin ta tal-Exotique... ma tantx hu organizat pero =.=, jien kont nixi min hemm umbat kelli xi najd ma tal hanut u ma bqajtx immur, jihdu seklu biex jaslu l-manga li tordna >.<, gifiri jekk tixih online tohrog ahjar =/. Min fuq l-internet pero difficli taqra, jn nispica nistordi lol, pero qas jn ma tanc inhobb naqra ta xi ageb indum hafna biex jirnexili nispica ktieb xP

=O, umbat hemm High School of the Dead smajt li simili hafna tieghu, adni qatt ma rajtu jien pero.

Ija, qatt ma smajt bih =/, ha nedjah fil pan to watch list xD

Umbat jien qatt ma stajt nistikja trance u minimal x| lol... Nirvana ghandhom diski sbieh ukoll XD, ghandi ftit diski taghhom =)... Guns and Roses, huma living legend tajbin wisq dawk... umbat is-solos epic wisq xDD

oh, jien bhalissa et nitalem indoqq il gitara imma ghadni gravi fiha xPP lol

Ija,

Write a Comment