MyAnimeList.net

Amphetamine's Anime List | Amphetamine's Manga List
Amphetamine's Profile

Amphetamine's Details
5 hours ago
Male
December 22, 1991
Malta
September 11, 2009
Member
5,197
2,438
81
105 (Find All)
Last List Updates
Psycho-Pass add
Completed at 22 of 22
Shingeki no Kyojin add
Completed at 25 of 25
Fullmetal Alchemist: Brotherhood add
Completed at 64 of 64

Anime Stats

Time (Days) 55.6
 
Watching 4
 
Completed 552
 
On Hold 11
 
Dropped 13
 
Plan to Watch 212
 
Total Entries 792
 

Anime compatibility with Amphetamine is:
Unknown :(
 %

Amphetamine's Random Anime

Manga Stats

Time (Days) 126.0
 
Reading 103
 
Completed 156
 
On Hold 1
 
Dropped 0
 
Plan to Read 0
 
Total Entries 260
 

Manga compatibility with Amphetamine is:
Unknown :(
 %

Amphetamine's Random Manga

About Amphetamine
I'm wicked... more than anyone else.


View Amphetamine's BlogLast Blog Entries
No blog entries found
Amphetamine's Comments
Displaying 15 of 87 Comments
shadowken9 | Yesterday, 5:15 AM
Yo, been a while. Wanna add me somewhere else? xD

Tengoku_no_Hime | 02-28-13, 8:43 PM
SO how have you been? :3

Tengoku_no_Hime | 02-28-13, 10:52 AM
Well hello there. :3

shadowken9 | 07-06-12, 6:25 AM

shadowken9 | 07-05-12, 2:38 AM
You should get one facebook lol. The guys are more active there xD. There's a group there with like 80 members xD

shadowken9 | 06-11-12, 2:37 AM
poke

billyq14 | 06-06-12, 10:36 PM
hey nice too meet you. how are you doing.

Slurpentine | 03-27-12, 11:17 PM
I forget why I posted that one D:

Slurpentine | 01-24-12, 8:23 PM
You crazy creature

RachMadness | 03-10-11, 6:06 AM
Jn listess xD, kollox inizel jew nara minfuq linternet allura tv qas adni nixalu xP... gilli rajtu meta ma jkollix xnamel jew ekk xD

Ux! =.="... vera imma xorta ikun ipakjat qas tista ticaqlaq, umbat ekk jien malajr taqbes lol.

Ahh tajjeb XD, meta kont izar xtaqt inkun nisfen fil-karnival imma wisq azina allura qatt ma thalt xP lol, so il karnival meta nitla dejjem ekk inqataw indur u naqad x3

RachMadness | 03-09-11, 12:10 PM
Lol, jien illi ma nara anime fuq italia uno zmien kien amel habta kien et jml sailor moon lol imma issu kemm illi nara fuq l-internet ma tanc adni nara fuq tv...

Le,le... shabi (jew il grup ta habibti) kollha kopji... u tista tejt, habibti u larus taha dejjem jispiccaw jigildu fuq xi haga, umbat jispiccaw jithlu shabhom fin-nofs jaraw xgara uekk umbat sakemm et jilatikaw kopja jaqbduwa kopja ohra (ta listess grupp)... mhux jatu blidejn... glied tal-kopji =.="
jien pacifista so zgur ma natix xD, pv nihu gost go post relax uekk... Havana Plush uekk ma tantc jogbuni... wisq nies =.=

Jogobni imma di sena ma kellix ma min immur xP lol...

RachMadness | 03-08-11, 12:09 PM
Ija kienu edin jergaw jamluh fuq ta taljan imma lura hafna... ax hija jhobbu u kien jarah fuq l-internet u gilli rah fuq italia uno u kien ga rom dawk li jamlu lol. Jn blament niftakara xP lol...

Lol s'issa adni qatt ma rajtu gifiri ma nistax nejd, imma ga smajta qabel li amluh ecchi izejjed =/

Jn meta nitla, shabi tista tejt kollha kopji u ejt li xi hadd minnhom ha jigildu u nispiccaw f'nofs ta triq kullhadd jindahal fuq il "glida" li jkollom (normalment jien inkun bilqeda ximkien narhom jikumidjaw wehidhom) pero pv vera gravi et ikun, so nipreferi ma murx xejn lol..

Le di sena qas tlajt x|

RachMadness | 03-07-11, 10:06 AM
Ahhhh x'nostalgia xDDD umbat ta Quasi Magia Johnny xD, dak vera kont inhobbu meta kont zajra =D... Jien liktar sigla li niftakar hi ta Rossana xD http://www.youtube.com/watch?v=oBCnRJZVWlE u ta All'arrembaggio ukoll taqsam e http://www.youtube.com/watch?v=QFsZoCleX3w&feature=related

Uxx!!! Sakem ma jinsewx jibatulek xi haga bi zball ax gratli ukol =P lol

Ecchi hafna ux? Lol... gilli rajt ecchi imma mhux mil favoriti ha nejt ekk =P lol.

Gilli nitla mhux hafna imma lol, u normalment Coconut immur =P, pero gilli thalt go pubs normali ukoll imma nibda nhoss widneja irridu jinqalaw xDD. Mhix facli ux lol, al bidu subajk qass thosom lol, imma jekk tohoda biss serjeta taqbada malajr... jn daqxejn azina alura ma ndoqiex xi hafna =P lol

oki :)

RachMadness | 03-06-11, 2:31 AM
Jien l-ktar opening li jogobni ta Kodocha xD, ta taljan sabiha wisq XD. Uzgur li rajtu Holly e Benji =D, qas naf x'jismu bil-gappanis pero =/, Milla e Shiro tiftakru?

For a change qabsu dawk finofs ux =.=".... lol

Malta aw comic store, tas-sliema vicin ta tal-Exotique... ma tantx hu organizat pero =.=, jien kont nixi min hemm umbat kelli xi najd ma tal hanut u ma bqajtx immur, jihdu seklu biex jaslu l-manga li tordna >.<, gifiri jekk tixih online tohrog ahjar =/. Min fuq l-internet pero difficli taqra, jn nispica nistordi lol, pero qas jn ma tanc inhobb naqra ta xi ageb indum hafna biex jirnexili nispica ktieb xP

=O, umbat hemm High School of the Dead smajt li simili hafna tieghu, adni qatt ma rajtu jien pero.

Ija, qatt ma smajt bih =/, ha nedjah fil pan to watch list xD

Umbat jien qatt ma stajt nistikja trance u minimal x| lol... Nirvana ghandhom diski sbieh ukoll XD, ghandi ftit diski taghhom =)... Guns and Roses, huma living legend tajbin wisq dawk... umbat is-solos epic wisq xDD

oh, jien bhalissa et nitalem indoqq il gitara imma ghadni gravi fiha xPP lol

Ija,

RachMadness | 03-06-11, 1:30 AM
Le jn malewwel kont thalt fl-istorja ta bleach, One Piece ukoll, kont sirt inhobbu hafna haba li kont narah fuq Italia Uno... is-sigla ta taljan kienet sabiha ukoll, is-sigli bit-taljan dejjem kienu jkunu sbieh tista tajt =D

Gintama u City Hunter ghandhom naqa in common, dak it-tip li ghandhom dak il-comedy umbat iqabduk it-textix f'mument serju xD. Ija f'April andu jkompli XDD... ux, u anke tkun f'burdata hazina xorta jirnexilu jdahqek XD

Gifiri qatt ma jisewgu o.O? lol
Jn it-tnejn jogbuni xD, kont rajtu Zombie Loan? Tajjeb ied ukoll XD. Blood+ kont bdejtu imma droppjajtu xi 3 darbiet ma nafx ala lol ax ogobni xP

Uh jien nahseb anke xi 5 darbiet u fumoffu vera tajjeb ied x3

Anke jien fuq musika ifisata aktar mil-anime tista tejt xD, 24/7 bl-headphones f'widneja :3... jien nisma il-kontra tiek; punk u heavy metal music, u l-aktar bands li jn ifisata huma; Bullet For My Valentine u Guns and Roses =P

Write a Comment
Help     FAQ     About     Contact     Terms     Privacy     AdChoices