Back to david-reborn's Profile
david-reborn's History

Wednesday (1)
Gintama° ep. 34 Nov 25, 7:37 AM
 
Tuesday (1)
Detective Conan ep. 798 Nov 24, 7:35 AM
 
Sunday (4)
One Punch Man ep. 8 Nov 22, 10:08 AM
Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru ep. 7 Nov 22, 8:17 AM
Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru ep. 6 Nov 22, 7:53 AM
Nihon Animator Mihonichi ep. 21 Nov 22, 4:14 AM
 
Last Week (25)
Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru ep. 5 Nov 20, 1:45 PM
Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru ep. 4 Nov 20, 1:08 PM
Gintama° ep. 33 Nov 19, 8:51 AM
One Punch Man ep. 7 Nov 16, 10:56 AM
Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru ep. 3 Nov 15, 6:43 AM
Kishibe Rohan wa Ugokanai chap. 3 Nov 21, 9:06 AM
Detective Conan chap. 19 Nov 19, 7:31 AM
Detective Conan chap. 18 Nov 19, 7:31 AM
Detective Conan chap. 17 Nov 19, 7:31 AM
Detective Conan chap. 16 Nov 18, 8:15 AM
Detective Conan chap. 15 Nov 18, 8:14 AM
Detective Conan chap. 14 Nov 18, 8:14 AM
Detective Conan chap. 13 Nov 18, 8:14 AM
Detective Conan chap. 12 Nov 18, 8:14 AM
Detective Conan chap. 11 Nov 18, 8:14 AM
Detective Conan chap. 10 Nov 18, 8:14 AM
Detective Conan chap. 9 Nov 16, 10:56 AM
Detective Conan chap. 8 Nov 16, 10:56 AM
Detective Conan chap. 7 Nov 16, 10:56 AM
Detective Conan chap. 6 Nov 16, 10:56 AM
Detective Conan chap. 5 Nov 15, 12:52 PM
Detective Conan chap. 4 Nov 15, 12:52 PM
Detective Conan chap. 3 Nov 15, 12:52 PM
Detective Conan chap. 2 Nov 15, 1:24 AM
Detective Conan chap. 1 Nov 15, 1:24 AM
 
Two Weeks Ago (24)
Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru ep. 2 Nov 14, 11:06 AM
Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru ep. 1 Nov 14, 10:31 AM
Gintama° ep. 32 Nov 12, 2:24 AM
Hellsing Ultimate ep. 10 Nov 9, 11:21 AM
Hellsing Ultimate ep. 9 Nov 9, 9:30 AM
Hellsing Ultimate ep. 8 Nov 9, 4:37 AM
Hellsing Ultimate ep. 7 Nov 9, 1:33 AM
One Punch Man ep. 6 Nov 8, 10:33 AM
Hellsing Ultimate ep. 6 Nov 8, 9:56 AM
Detective Conan ep. 797 Nov 8, 8:48 AM
Hellsing Ultimate ep. 5 Nov 8, 4:28 AM
Hellsing Ultimate ep. 4 Nov 7, 8:49 AM
Hellsing Ultimate ep. 3 Nov 7, 4:56 AM
Kishibe Rohan wa Ugokanai chap. 2 Nov 14, 2:24 AM
Kishibe Rohan wa Ugokanai chap. 1 Nov 13, 9:09 AM
Baoh Raihousha chap. 9 Nov 8, 1:23 AM
Baoh Raihousha chap. 8 Nov 8, 12:59 AM
Baoh Raihousha chap. 7 Nov 8, 12:53 AM
Baoh Raihousha chap. 6 Nov 8, 12:34 AM
Baoh Raihousha chap. 5 Nov 8, 12:18 AM
Baoh Raihousha chap. 4 Nov 7, 11:13 AM
Baoh Raihousha chap. 3 Nov 7, 11:00 AM
Baoh Raihousha chap. 2 Nov 7, 10:33 AM
Baoh Raihousha chap. 1 Nov 7, 9:48 AM
 
Three Weeks Ago (6)
Hellsing Ultimate ep. 2 Nov 5, 11:06 AM
Hellsing Ultimate ep. 1 Nov 5, 10:17 AM
Detective Conan ep. 796 Nov 4, 7:43 AM
Gintama° ep. 31 Nov 4, 6:47 AM
One Punch Man ep. 5 Nov 2, 9:59 AM
Doubt chap. 21 Nov 1, 8:33 AM